Naš tim

Svaku uspešnu kompaniju čine ljudi koji u njoj rade. Tako i u RsolutionS-u sve je u vezi sa ljudima. Imamo neke od najboljih u svojim oblastima. Osim što je talentovan, naš tim voli da pomera granice.

Saša Rajović, spec.struk.ekon. kontakt: sasa.rajovic@alogistics.rs

Darko Radojević, dipl. saob. inž., kontakt: darko.radojevic@alogistics.rs

Ivica Rajović, kontakt: ivica.rajovic@alogistics.rs