Korporativni indetitet

Ključ je u balansiranju dobrog izgleda sa strategijom. Uverite se da vaši vizuelni elementi prenose pravu poruku pravim ljudima. Dakle, ako vam je potrebna potpuna revizija brendiranja ili samo jednokratni projekat – sigurni smo da imamo rešenje za to.

Dizajn logotipa nas okružuje. Skoro svi imaju logo.

Sa dizajnom logotipa, imate alat za vizuelnu komunikaciju koji će vam pomoći da svoju poruku prenesete publici. Logotipi se sastoje od teksta, boje, oblika i ilustracija.

Dizajn vašeg logotipa identifikuje vaše poslovanje u njegovom najjednostavnijem obliku koristeći znak logotipa, tipografsko rešenje ili kombinaciju oba.

To je sve.

Dizajn vašeg logotipa je najjednostavniji mogući vizuelni prikaz vašeg poslovanja, najbolji logotipi su što jednostavniji.

Vaš kontakt za korporativni indetitet:

Darko Radojević,

darko.radojevic@alogistics.rs